Dramas

 

picture

Taiwan Torando / 台灣龍捲風

  • 陳昭榮 / 葉全真
  • Chiang Hung En / Yeh Chuan Chen
  • Length: 60 mins
  • Eps: 320
  • Language: Hokkien / Mandarin